คอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์ ศูนย์รวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ยินดีต้อนรับ
สินค้าเป็นที่นิยม

ตัวอย่างสินค้า

รหัสสินค้า

ราคา

หมายเหตุ
CODE: NAC001
NAC001
36,200 บาท
ฟรีกระเป๋าAcer
ราคารวม VAT 7% แล้ว
CODE: NAS001
NAS001
18,900 บาท
ฟรีกระเป๋า Asus
ราคารวม VAT 7% แล้ว
 CODE: NBE001
NBE001
21,000 บาท

BenQ Joybook bag
M101 optical mouse
ราคารวม VAT 7% แล้ว

       

***ความหมายของสัญลักษณ์
์N คือ โนทบุ๊ค
C คือ พี.ซี.
P คือ ปริ้นเตอร์
O คือสินค้าอื่น ๆ เช่นอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ
AC คือ ACER
HP คือ HP INVENTED
AS คือ ASUS
BE คือ BENQ
KI คือ KINGSTON
IB คือ IBM
FI คือ FINAL COMPUTER
***การอ่านโค้ด เช่น NAC001 คือ สินค้าโนทบุ๊ค ยี่ห้อ ACER ลำดับที่ 1

 

ประเภทโนทบุ๊ค  |  ประเภทพี.ซี.  |  ประเภทปริ้นเตอร์  |  สินค้าประเภทอื่น ๆ